Fria fraktalternativ över 100€ & 30 dagars fria returer
Svensk design & kvalitet
4.6/5 betyg 630 000+ recensioner
Sök efter kategori, produkt, aktivitet...
icon-search
icon-my-pages
icon-icon-cart
icon-hamburger

Vad är allemansrätten?

9 februari 2024

Ja, vad är allemansrätten? I Sverige tar du kanske för givet att du kan plocka svamp, ta en promenad, vandra i fjällen eller bada i sjön. Men får du göra det närsomhelst och varsomhelst?

Allemansrätten ger dig en unik rättighet att vistas i svensk natur - även på annans mark. Den finns visserligen i andra länder, men inte lika utbredd och tillåtande som i Sverige. Här skyddas den enligt grundlagen, men det är många andra lagar som styr vad du får och inte får göra. Förenklat innebär detta att allemansrätten ger dig rättigheter att vara i naturen, förutsatt att du visar hänsyn och inte skadar den eller stör djur och andra besökare. Samtidigt ger andra lagar dig skyldigheter och ibland även förbud.

Tack vare allemansrätten har du i Sverige möjlighet till ett rikt friluftsliv. Sedan pandemin har fler människor börjat röra sig utomhus, vilket har lett till att det blivit trångt på vissa platser och skräpigt på andra. Om fler skulle känna till mer om allemansrätten skulle det bli enklare för dig och andra att göra rätt. Det finns ett stort antal ideella friluftsorganisationer som har som uppdrag att sprida kunskap om allemansrätten genom sina organiserade aktiviteter.

”Genom att öka kunskapen om allemansrätten bidrar det organiserade friluftslivet i Sverige till ett mer hållbart friluftsliv”.

Vilka regler gäller enligt allemansrätten?

Huvudregeln kring allemansrätten är att du får vistas i naturen, även på privat mark, bara du är hänsynsfull mot djur, natur och andra människor. Med det och en gnutta sunt förnuft kommer du ganska långt.

Men när du väl står där, redo för din naturupplevelse, är det inte lika enkelt. Vissa tider på året är naturen och djurlivet extra skört, då behöver du ta extra hänsyn. Vill du vara i skyddad natur, alltså till exempel i en nationalpark eller ett naturreservat, gäller helt andra regler och de kan skilja sig beroende på var du är, din gruppstorlek och typ av aktiviteter.

”Tumregeln är att alltid läsa på om vad som gäller på den platsen du har tänkt besöka och vad som gäller vid just den tidpunkten”.

allemansrätten.se har Naturvårdsverket samlat bra information om vad som gäller generellt. På kommunernas hemsidor kan du hitta information om vad som gäller inom just deras kommungräns – så kallade lokala ordningsföreskrifter.

Snabbfakta om de vanligaste friluftsaktiviteterna

Kom ihåg att alltid kolla upp om det finns specifika regler på den plats där du tänker utöva dina aktiviteter. I nationalparker och naturreservat gäller helt andra regler som kan skilja sig från plats till plats.

image

Cykling

Enligt allemansrätten har du rätt att cykla både i naturen och på enskilda vägar. Men kom ihåg att undvika att cykla i närheten av bostadshus, över planteringar, nysådda åkrar eller på mark som lätt kan skadas. När marken är blöt är det särskilt viktigt att cykla försiktigt för att inte orsaka onödig skada. På platser där folk vanligtvis går, som i motionsspår och på vandringsleder, ska cyklister alltid ge företräde till gående. Tänk på att elcyklar inte omfattas av allemansrätten och därför inte får användas i naturen på samma sätt som vanliga cyklar.

Eldning

Att göra upp eld är mysigt, men kan också vara vanskligt. Du behöver säkerställa att platsen för eldningen är säker, så att elden varken sprider sig eller skadar naturen. Klipphällar, stenblock, mossa eller torv är ställen du ska undvika att elda på. Det bästa är att elda i friluftskök eller vid en fast grillplats. Du får plocka kottar på marken eller nerfallna grenar att elda med, men aldrig ta från ett levande träd. När du har eldat klart ska du alltid säkerställa att elden är helt släckt. Det görs säkrast genom att hälla vatten på glöden. Det kan råda eldningsförbud vid tidpunkter då brandrisken är extra hög.

”Kom ihåg att ta med skräpet hem och inte slänga mat i naturen för att minska risken för smittspridning”.

Plocka bär, svamp och blommor

Du får plocka vilda blommor, bär och svamp utom de som är fridlysta eller vissa växter som du behöver markägarens tillstånd för att plocka. Vilka är de då? Ja, det är snårigt värre! Brottsbalken styr vilka växter du behöver be markägaren om lov för att plocka.

Fridlysning innebär oftast att en växt- eller djurart är helt fredad – du får inte plocka, fånga, döda eller på annat sätt samla in eller skada exemplar av arten. En del fridlysta växter får inte plockas alls, andra får plockas, men inte grävas upp med rötterna och några får inte plockas för försäljning. Mer om fridlysta arter hittar du på naturvardsverket.se.

Tälta

Enligt allemansrätten får du tälta några enstaka dygn på samma ställe. Se till att ditt tält står på tålig mark och en bra bit från bostadshus. Om ni är en större grupp som ska tälta, behöver ni be markägaren om lov först. I nationalparker och naturreservat är det i allmänhet inte tillåtet att tälta alls, eller endast på angivna platser. Anslagstavlor i området brukar informera om vad som gäller. Kom ihåg – lämna bara fotavtryck.

”Lämna bara fotavtryck”.

Vandring och skidåkning

Du kan gå eller åka skidor nästan överallt i naturen, men det finns vissa undantag. Du får till exempel inte vara på annans tomt eller gå över planteringar. När marken är hårt frusen och snötäckt, och det inte finns sådda grödor i jorden som kan ta skada, finns däremot inget som hindrar att du går eller åker skidor över åkermark så länge du gör det ansvarsfullt. Prata med markägaren om du vill vara helt säker!

Golfbanor

Allemansrätten gäller inte på golfbanor eftersom det klassas som en anläggning. Däremot är det tillåtet att korsa en golfbana för att kunna följa en vandringsled eller stig i skogen - se upp för de vita bollarna bara!

×